Уважаеми колеги и приятели,

остава само една седмица до настъпването на Новата 2017 година и това ми дава повод да се обърна към членовете на Дружеството на психолозите в България(ДПБ) с новогодишна благодарност и покана.

bps-seasons-greetings

Моля, запознайте се с текста на писмото, което всеки член на ДПБ, вписан в Публичния регистър на психолозите в Република България ще получи лично преди да изтече 2016 година заедно със сертификата си за вписване в Публичния регистър и заявлението за актуализация на членството в ДПБ през 2017 г.

ПИСМО С НОВОГОДИШНА БЛАГОДАРНОСТ И ПОКАНА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДПБ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В ДПБ / 2017 ГОДИНА

Това писмо е и до всички колеги – психолози, които все още не са кандидатствали за вписване в Регистъра.

Колеги, пожелавам си Новата 2017 година да ни събере всички заедно в професионално-съсловната организация на българските психолози – Дружеството на психолозите в Република България!

С благодарност за приноса и уважение към възможностите ви!

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

ПП. Моля, споделете този текст с колегите си.