picture_1735

Монографията „Оценка на психопатни черти в юношеска възраст – Част 1: Юношески въпросник за психопатни черти“ представя българска адаптация на Юношески въпросник за психопатни черти (Andershed et al., 2002): факторна структура, надеждност, валидност и норми.

Книгата е предназначена за специалисти в областта на психологическата диагностика и оценка на развитието.
Авторът Пламен Калчев е професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, доктор на психологическите науки.
…………………………………………………………………………………
Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,
ако през последните три години сте публикували книга и желаете информация за нея
да бъде разпространена в информационната система на Дружеството на психолозите,
моля изпратете ни текст-презентация на книгата на адрес office@psychology-bg.org
Ако книгата ви вече е представена в електронни издания, моля изпратете ни линк
към тях, за да направим референция към тях в нашите електронни издания.
С признателност за времето и вниманието!

Пламен Димитров