Уважаеми колеги и приятели,
В книгата на проф. дпн Стойко Иванов (stoykoivanov@abv.bg) „Теория и практика на психологическото консултиране в образованието“ се представят най-важните страни на психологическото консултиране (същност, цели, разновидности, начини на провеждане и др.) и се описват множество техники и добри практики, които се използват в този сложен процес в образованието. Посочват се теоретичните и етичните аспекти на работата на педагогическите съветници. В монографията се поставят редица важни въпроси, свързани с тяхната дейност, и се разглеждат конкретни случаи, които ще бъдат полезни на читателите.
Изданието ще бъде в помощ на специалистите от помагащите професии – психолози, психотерапевти, педагогически съветници, социални и медицински работници, социални и специални педагози, които работят в сферата на образованието.
Вижте корицата на книгата в прикачения файл.
********************************************

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,

ако през последните три години сте публикували книга и желаете информация за нея да бъде разпространена в информационната система на Дружеството на психолозите, моля изпратете ни текст-презентация на книгата на адрес office@psychology-bg.org

Ако книгата ви вече е представена в електронни издания, моля изпратете ни линк
към тях, за да направим референция към тях в нашите електронни издания.

С признателност за времето и вниманието!

Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ