book_693(1).jpg

book_637(2).jpg

book_563(3).jpg

Книгата  „ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” – 1, 2, 3 том (2014-2015 г.) представлява разработка на 14 ключови теми от организационната психология. Комплексният характер на съдържанието позволява на специалисти от различни области да се възползват:

·         в обучението им във ВУЗ при разработката на курсови и дипломни работи;
·         при воденето на обучения и тренинги;
·         в практиката на консултанти, мениджъри и специалисти по УЧР.
 
Всяка тема съдържа теоретична обосновка, пълен набор практически инструменти за обезпечаване на професионална консултантска работа и сценарий по часове за провеждане на двудневен тренинг с клиенти.
 
Автори: проф. Сава Джонев и д-р Пламен Димитров,RODC.
 
Книгата може да се намери:
·         в книжарницата на „Сиела” в СУ „Св. Кл. Охридски”;
Да се разгледа и поръча по интернет:
·         http://ngbconsult.com/book-1
·         office@ngbconsult.com

********************************************************

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,

ако през последните три години сте публикували книга и желаете информация за нея да бъде разпространена в информационната система на Дружеството на психолозите, моля изпратете ни текст-презентация на книгата на адрес office@psychology-bg.org

Ако книгата ви вече е представена в електронни издания, моля изпратете ни линк към тях, за да направим референция към тях в нашите електронни издания.

С признателност за времето и вниманието!

Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ