Публичен регистър


BG RP: Редовен член 102547


Имейл:kaloqn.bonchev@gmail.com


Телефон:+359885293933


Божанов, Калоян Бончев

Населено място:
Павликени

Език:
Български, Английски

Степен:
Магистър по: Психология

Национален класификатор на професиите:
2634-6001 - психолог

Секция:
Няма данни

Специализация:
Няма данни

Допълнителна информация:
Месторабота: Онлайн и в офис в гр. София; Допълнителна квалификация: работа с детски травми, „Семейни констелация“, приложна психология и психотренинг