Публичен регистър


BG RP: Редовен член 101319


Имейл:plovdivtherapy@gmail.com


Телефон:+359879182292


Бялкова, Карина Антонова

Населено място:
Пловдив

Език:
Български, Английски

Степен:
Магистър по: Клинична психология

Национален класификатор на професиите:
2634-6001 - психолог
2634-6002 - клиничен психолог

Секция:
Клинична, здравна, консултативна психология и психотерапия

Специализация:
Клинична психология

Допълнителна информация:
Сертифициран клиницист по Когнитивно-поведенческа Терапия