BPS Logo

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България(ДПБ),

Скъпи колеги и приятели!
 
На 1 август 2014 г. изтече удължения краен срок за актуализация на членството в Дружеството на психолозите в България(ДПБ) и вписването в Публичния регистър на психолозите в България. Благодарим на всички колеги, които изпратиха актуална информация за своята квалификация и текуща дейност като психолози, и внесоха своя членски внос за 2014 г.
 
На 20 август 2014 г. приключи актуализацията на вписванията в Публичния регистър на психолозите в България, който Дружеството на психолозите ежегодно представя на институциите и гражданите в България и на своите международни партньори – Световния съюз на психолозите (IUPsyS), Европейската федерация на психологическите асоциации(EFPA) и Международната асоциация по приложна психология (IAAP).
 
В тази връзка и в изпълнение на Решението на Общото събрание на членовете на ДПБ – 2013 г., представяме на вниманието ви финализирания Публичния регистър на психолозите в България-2014 колеги.
 
СВАЛЕТЕ ОТТУК

 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ – 2014

Официалният (печатен) вариант на регистъра е подготвен за публикуване в Българско списание по психология, 2014, бр.1-3, който ще излезе от печат до края на септември 2014 г. и ще бъде предоставен на всеки член на ДПБ.
 
С това всички сертификати (удостоверения) за членство в ДПБ и вписване в Публичния регистър на психолозите в България издадени преди 1 август 2014 година се обявяват за невалидни. 
 
Нови валидни удостоверения са издадени само на вписаните в Публичния регистър на психолозите – 2014 г.
 
Удостоверенията са с нов външен вид и заверки отразяващи актуалната информация за квалификацията и правоспособността на членовете на ДПБ вписани в регистъра съгласно идентификационната система на световната(ISCO) и националната система за класификация на професиите(НКПД).
 
От днес, 3 септеммври 2014 година,  новите Валидните удостоверения са достъпни (в PDF формат) за притежателите им, институциите и обществеността на интернет-страницата на Дружеството на психолозите в България до следващата актуализация на регистъра – 31 март 2015 г.
 
МОЖЕТЕ ДА ГИ РАЗГЛЕДАТЕ ОТТУК:
 
Моля, информирайте своите колеги и клиенти за тази важна промяна в официалното удостоверяване на членството в ДПБ и вписването в Публичния регистър на психолозите в България.
 
Приятен септември!
 
д-р Пламен Димитров
председател на УС на ДПБ
 
From the desk of Dr Plamen Dimitrov (BPS message 2014/No.2484)
President, 
The Bulgarian Psychological Society

52 Cherkovna Street, Ap.2, 1505 Sofia, Bulgaria, Tel.: +35928435854  GSMs: +359888429730 +359895922421
office@psychology-bg.org | drplamendimitrov@msn.com  | pldimitrov@hotmail.com
BPS Websites: http://www.psychology-bg.org | BPS eBuletin: http://psychological.wordpress.com
Bulgarian Journal of Psychology http://BJoP.wordpress.com  |  BPS BLOG http://BPS.BLOG.bg
http://groups.yahoo.com/group/BGPsychologyForum |Forum of BG Psychologists
BPS Skype: plamendimitrov_bps | Facebook: https://www.facebook.com/BGPsychologists