Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България (ДПБ)!

Колеги, приятели, партньори!

За нас е удоволствие от името на Управителния съвет на ДПБ и Програмния и Организационния комитети на VIII-я Национален конгрес по психология, София, 3-5 ноември 2017 година да Ви поканим  да вземете участие в работата на този най-голям научен форум на българските психолози. Конгресът ще се проведе в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“.

Представяме на вниманието Ви:

1. Програма на конгреса. Изтеглете файла NCP2017-PROGRAM-AT-A-GLANCE

Научни доклади и форуми в програмата: NCP2017-PROGRAMA (FINAL)

2. Информация за регистрацията и таксите за участие в конгреса. Изтеглете файла оттук.

Изтеглете Регистрационния формуляр оттук.NCP2017-Registration-Form

За допълнителна информация, пишете ни на адрес: office@psychology-bg.org

За оперативна координация с председателя на Организационния комитет на конгреса:

проф.дпсн Сава Джонев, тел. 0887426394 е-поща: org_con@yahoo.com

От името на УС на ДПБ, Програмния и Организационния комитет на Осмия национален конгрес по психология, София, 3-5.11.2017

д-р Пламен Димитров

 Архив на Седмия национален конгрес по психология – 2014 година