VII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ

NCP2011

София, октомври 2014 година

 Уважаеми колеги,

 От 1 октомври 2013 г. ръководството на Дружеството на психолозите в Република България започва подготовката за реализацията на VII-я Национален конгрес по психология през октомври 2014 година в София. Обръщаме се към всички членове на дружеството и професионалната общност в страната с покана за предложения за програмната рамка на конгреса, формите на неговата работа и състава на ръкодните му органи – програмния и организационния комитет.

По традиция Националният конгрес по психология ще се проведе в рамките на три дни края на октомври 2014 година в град София. Точното място и датите за провеждане на конгреса ще се уточнят допълнително след като бъдат сформирани програмния и организационен комитет на конгреса и ще бъдат обявени във втората покана за участие с предварителна програма до края на 2013 година.

Надяваме се, че във времето до 30 октомври 2013 година ще изпратите своите предложения за това как да направим VII-я Национален конгрес по психология ангажираща, полезна и незабравима среща за всички психолози в България. Изпращайте своите идеи и предложения в обновения e-mail форум на регистрираните психолози и пълни членове на ДПБ – BPS-BG Psychology Forum, за да могат предложенията ви да са достъпни за всички и породят открити дискусии и нови съвместни инициативи.

За да изпратите предложенията си, пишете на следните адреси на форума и на централния офис на ДПБ: bgpsychologyforum@yahoogroups.com и office@psychology-bg.org

Искаме да ви ангажираме и в процеса на номиниране на членове на Програмния и Организационния комитет, които да бъдат предложени на Управителния съвет на ДПБ, чиито членове ще разговарят с всички кандидати и номинирани, и до края на ноември 2013 г. ще сформират пълния състав на органите на конгреса

Молим Ви да обърнете специално внимание на следните срокове:

• до 30 октомври 2013 г. – представяне на предложения за програмата и формите на работа на конгреса, както и номинации за програмния и организационен комитети.

• до 30 ноември 2013 г. – сформиране на програмния и организационен комитети и провеждане на първото им открито заседание за подготовка на конгреса.

• Публикуване на предварителната програма и официалната покана за регистрация за участие в конгреса – до 30 декември 2013 г.

 Адрес за кореспонденция: Дружество на психолозите в Република България (ДПБ)

1505 София, ул.”Черковна” 52, ап. 2

E-mail: office@psychology-bg.org

Телефони: 02/843 5854 0888 429730

 Очакваме предложенията ви до 30 октомври 2013 г.! Молим ви да разпространите тази покана сред колегите си.

Председател на УС на ДПБ: д-р Пламен Димитров