Секция „Педагогика и психология“ към СУБ

съвместно със:

Руския културно-информационен център,

 Асоциацията на професорите от славянските страни/АПСС/,

 Дружеството на психолозите в Република България

организират

научна конференция на тема:

„ДЕЛОТО НА ЛЕВ СЕМЬОНОВИЧ ВИГОТСКИ –  СВЕТОВЕН ПРИНОС В ПСИХОЛОГИЯТА И ПЕДАГОГИКАТА“

 11 ноември 2016, гр. София

 ПРОГРАМА

 9.30- 10.00 –  РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

10.00 – 10.30 –  ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

10.30 – 12.00 –  ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12.00 – 13.00 –  ОБЕДНА ПОЧИВКА

ДИСКУСИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

13.00 – 14.30 – ДИСКУСИИ ПО ПЪРВО ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

14.30 – 15.00 – КАФЕ ПАУЗА

15.00 – 17.00 ДИСКУСИЯ ПО ВТОРО И ТРЕТО  ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

17.00 –                 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Място: РУСКИ КУЛТУРНО –ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – 3ала № 304, София, ул.“Шипка“ №34

Регламент: пленарен доклад – до 30 мин.; доклад в направление- до 10 мин.; изказване/отговор – до 5 мин.; въпрос/реплика – до 2 мин.