ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ

  на Дружеството на психолозите в България, проведено на 14 януари (събота) 2012 г. избра следните управителни органи с 3-годишен мандат до края на 2014 година  

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО:

 1. д-р Пламен Димитров – председател на УС
 2. проф. Сава Джонев – заместник-председател на УС
 3. проф. Татяна Янчева – член на УС и главен редактор на Българско списание по психология
 4. проф. Ваня Матанова – член на УС
 5. доц. Йоланда Зографова – член на УС
 6. проф. Калин Гайдаров – член на УС
 7. г-н Стою Недин – член на УС
 8. г-ца Рени Велчева – председател на Младежка секция на ДПБ
КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА:
 1. проф. Павел Александров
 2. проф. Любомир Георгиев
 3. проф. Светла Димитрова
 4. проф. Иван Димитров
 5. д-р Румен Бостанджиев
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ:
 1. проф. Татяна Янчева – главен редактор
 2. доц. Йоланда Зографова
 3. доц. Елена Паспаланова
 4. проф. Божидар Димитров
 5. проф. Пламен Калчев
 6. доц. Павлина Петкова
 7. д-р Росица Георгиева
 8. проф. Светла Димитрова
 9. проф. Снежана Илиева
 10. доц. Никола Атанасов
НАЦИОНАЛЕН ТЕСТОВ КОМИТЕТ:
 1. проф. Пламен Калчев
 2. проф. Сава Джонев
 3. проф. Енчо Герганов
 4. доц. Емилия Алексиева
 5. доц. Димитър Щетински
 6. д-р Николай Николов

За допълнителна информация и контакти с управителните органи на дружеството: office@psychologybg.org и тел. 02/8435854 и 0888/429730.