НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МЛАДЕЖКАТА СЕКЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ И СТУДЕНТИТЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да ви информираме за предстоящата XVI-та Международна младежка конференция „Европейските ценности и бъдещето на страните от Югоизточна Европа”. Конференцията ще се състои от 27 септември до 1 октомври 2018 година в Крушево, Македония.

Събитието се организира от Младежкия съюз на Крушево с подкрепата на Пакта за стабилност на Югоизточна Европа, спонсорира се от Германия и програмата CIVICA Mobilitas в партньорство с Фондация „Фридрих Еберт”. Участието в конференцията ще даде възможност на млади лидери от региона да се запознаят и да разгърнат съвместни инициативи и проекти.

Подробна информация за възможностите за участие в конференцията можете да получите от интернет страницата на конференцията.

Конференцията ще осигури пълно възстановяване на разходите за участие на 58 участници от страните в Югоизточна Европа, които кандидатстват не по-късно от 25 август 2018 година. Формулярът за кандидатстване можете да изтеглите оттук Application

Ранното кандидатстване за участие е от съществено значение за получаване на пълно финансиране за участие. Друг ключов критерий е качеството на кандидатурата – опитът, идеите и вижданията на кандидатите по темата на конференцията.

Моля, информирайте ни за това дали сте кандидатствали, за да можем да изпратим своевременно писма от името ма Младежката секция на Дружеството на психолозите в България до организаторите в подкрепа на кандидатурата ви.

Подробна информация в страницата на The International Youth Conference Team:

Успех и доскоро!

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ, office@psychology-bg.org
Краси Гешева, Национален координатор на Младежката секция на ДПБ,  MSDPB@psychology-bg.org