Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България! Колеги, приятели и партньори! Студенти по психология!

Представяме на вниманието ви възможностите и условията за провеждане на стажове за студенти по психология в Института по психология – МВР, водещ научно-изследователски и научно-приложен център в България с дългогодишни традиции и много отговорна мисия, основен партньор на Дружеството на психолозите в България.

Молим ви да разпространите това съобщение сред контактите си, за които то може да представлява интерес!

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе за периода от 10.04.2018 г. до 11.05.2018 г.

В него могат да вземат участие всички български граждани – студенти в български висши учебни заведения, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. Също така, задължително условие е кандидатите да имат само българско гражданство. За обявената стажантска позиция, ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се в специалност „Психология”, студенти в четвърти курс.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

 1. Заявление за провеждане на стаж до директора на Институт по психология – МВР (попълва се на място при подаване на документите);
 2. Автобиография (CV) – формат Europass;
 3. Инициативни документи с препоръки за студента от ръководството на висшето училище или от упълномощени служители от висшето училище;
 4. Справка от висшето училище, удостоверяваща, че кандидатът е студент в съответната институция;
 5. Свидетелство за съдимост за провеждане на стаж в МВР;
 6. Удостоверяващ документ, че студентът не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер – районна и градска прокуратура за живеещите с постоянен адрес в гр. София и районна и окръжна прокуратура за постоянен адрес извън гр. София;
 7. Удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че срещу студента няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;
 8. Декларация за предоставяне на лични данни по ЗЗЛД (попълва се на място при подаване на документите);
 9. Разпечатка от направена регистрация в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатури на стажанти ще се разглеждат само при пълен набор от гореописаните документи.

Документите могат да бъдат предадени в Институт по психология – МВР – гр. София, ул. „Балша“ №10, на следните служители от ИП – МВР: г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 25872 (2 5872 по вътрешна линия) и г-жа Марияна Зарова –Хан, сл. тел. 02/982 25802 (2 5802 по вътрешна линия).

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи и интервю.

ІІІ. СРОКОВЕ.

 1. Прием на документи: 19 февруари – 16 март 2018 г.
 2. Разглеждане на подадените документи: 19 март- 20 март 2018 г.
 3. Провеждане на интервюта – 21.март 2018 г.
 4. Класиране в Портала: 22 март 2018 г.
 5. Начало на стажа: 10 април 2018 г.

ІV. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 25872 (2 5872 по вътрешна линия) и г-жа Марияна Зарова –Хан, сл. тел. 02/982 25802 (2 5802 по вътрешна линия).