Място за провеждане на Конгреса – Парк-хотел Витоша, София.

Форматът за провеждане на Конгреса е хибриден – предоставя се възможност на делегатите за участие на място или дистанционно (онлайн).

  • Делегатите с присъствие в Парк хотел „Витоша“ ще получат делегатските си материали (книжка-програма) на мястото на събитието, възможност за участие в научни сесии и в изложение на фирми спонсори, участие в кафе паузи и обеди.
  • Делегатите, участващи чрез онлайн връзка ще получат код за достъп до научни сесии, пакет делегатски материали (книжка-програма + брошури на спонсори), изпратени чрез куриерска услуга, възможност за писмено задаване на въпроси към презентиращите лектори.

Срок за изпращане на резюмета – 30 юни 2020 г.
Срок за изпращане на електронните постери под формата на Power Point презентации, готови за излъчване – 15 септември 2020 г.

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР И ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА III НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ