BPS Logo

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

71

ГРУПОВА ДИНАМИКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИПИ

София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Благоевград – 2017 година

Описание на програмата:

Програмата „Групова динамика и изграждане на екипи“ (2017 година) на Дружеството на психолозите в България и партньори е базисно квалификационно обучение за студенти и специалисти (от всички сфери на социалните и поведенческите науки), които се интересуват от реализация и кариера като треньори и консултанти в  областта на груповата динамика и екипното развитие, организацията и ръководството на програми за групов тренинг, тиймбилдинг и процесуално организационно консултиране.

На 20 януари 2017 година, в София започна работата на първата група участници в програмата.

До 30 април 2017 продължава формирането на втора група във Варна, която ще започне работа в средата на май 2017 година. До края на годината ще се формират групи и в Пловдив, Русе, Бургас и Благоевград

6

В предлаганата програма са включени четири основни компонента:

 1. задължителна теоретична самоподготовка,
 2. задължителен сензитивити тренинг,
 3. практикуми за организиране, провеждане и оценяване на тренинг в различен контекст,
 4. супервизия на собствен тренинг на участниците.

Участници преминали успешно през всички компоненти на програмата получават сертификати, които носят точки за продължаващо професионално развитие и допълнителна квалификация като групов тренинг фасилитатор съгласно стандартите на Европейската федерация на психологическите асоциации.

Водещи на програмата: д-р Пламен Димитров, RODC, Никола Йорданов (БАТР) и Сирма Бойкова Гушлева (координатор на проекта за Варна, Бургас и Русе) и  в сътрудничество с екип от квалифицирани треньори по групова динамика, управленски тренинг, екипно и организационно развитие членуващи в Дружеството на психолозите в България(ДПБ) и Българска асоциация за тренинг и развитие(БАТР).

 1. Теоретичният компонент е построен като интензивна самоподготовка (самостоятелна работа) с предварителни тематични насоки, внимателно подбран пакет препоръчителна литература и ежеседмични възможности за онлайн консултации и уебинари с член на екипа на програмата – индивидуални и групови. Общата продължителност на този компонент е 30 учебни часа и се провежда в рамките на 6 седмици след регистрацията за участие. Тематичното съдържание на тази част от обучението може да свалите оттук – Теоретична самоподготовка по програма „Групова динамика и изграждане на екипи“. В края на програмата участниците биват оценявани на базата на кратък писмен тест и индивидуално събеседване с водещите на обучението. Всеки участник подготвя и представя кратка писмена курсова работа по собствена тема съгласувана с водещите на програмата.
 2. Тридневен сензитивити тренинг за участници преминали през теоретичната част на програмата. Общата продължителност на този компонент от програмата е 30 часа и се провежда интензивно в три последователни дни (от 9.30 до 19.00 ч.). Програмата е изцяло насочена към процесите на учене от собствен опит в групата, няма предварителен дневен ред и функционира като класическа лаборатория за изследване на груповите отношения. Преди включването в този компонент се провежда индивидуално събеседване с всеки от участниците.
 3. Практикуми за развитие на уменията за организиране, провеждане и оценяване на тренинг в различен контекст (бизнес, администрация, образование, граждански и НПО проекти). Участниците в програмата, които са преминали успешно задължителната теоретична част на програмата  и сензитивити тренинга участват минимум в един двудневен семинар (от 09.30 до 17.00) с обща предварителна програма, която ще бъде съобразена с опита, интересите и бъдещата практика на участниците. Времето за провеждането на практикумите (в периода май – юли 2017 г.) се съгласува с участниците завършили първите два компонента  на програмата. Сред разглежданите теми са:
 • анализът и оценката на потребностите и контекста на участниците;
 • договарянето с клиента и потребителите;
 • подготовката на тренинг дизайн и материали (макро- и микро-дизайн на групов тренинг);
 • поведение по време на лекции, симулации, обсъждания и оценяване;
 • оценяване на резултатите и ефективността на груповия тренинг;
 • етични дилеми. 
 1. Супервизия на собствен групов тренинг на участника. В рамките на програмата всеки участник подготвя и провежда собствен групов тренинг под супервизия на водещите на програмата. Супервизираният тренинг следва да е в рамките на минимум половин ден с минимум 6 участника. След приключването му участниците получават обратна връзка и насоки от водещите на програмата.

1

Условия за участие:

 • Таксата за участие в теоретичния компомент на тренинг програмата е 200 лв. Членовете на Дружеството на психолозите в България, Българската асоциация за тренинг и развитие и студентите по психология (редовно обучение), членуващи в Сдружението на младите психолози „4 април“ ползват отстъпка – таксата участие за тях е 190 лв. Таксите за участие в теоретичния компонент се заплащат най-късно една седмица преди началото на програмата.
 • Таксата за участие в тридневния сензитивити тренинг е 350 лв. Членовете на Дружеството на психолозите в България, Българската асоциация за тренинг и развитие и студентите по психология (редовно обучение), членуващи в Сдружението на младите психолози „4 април“ползват отстъпка от тази такса участие – таксата участие за тях е 320 лв. Таксите за участие в този компонент се заплащат най-късно една седмица преди началото му.
 • Таксата за участие във всеки двудневен практикум е 240 лв. Членовете на Дружеството на психолозите в България, Българската асоциация за тренинг и развитие и студентите по психология (редовно обучение), членуващи в Сдружението на младите психолози „4 април“ ползват отстъпка от тази такса участие – таксата участие за тях е 210 лв. До участие в практикумите се допускат само колеги участвали в задължителната теоретична част и задължителния сензитивити тренинг. Участниците в повече от един практикум получават 15% отстъпка от таксата за участие във втория избран от тях практикум.
 • Таксата за супервизия на собствен групов тренинг е 80 лв.

3

Регистрация за участие:

 • Желаещите да се включат в втората група на програмата за 2017 година , която ще започне работа във Варна в средата на май 2017 г., следва писмено да потвърдят участието си не по-късно от  30 април 2017 г. като изпратят мотивационно писмо на е-поща: office@psychology-bg.org
 •  Участниците с ранна регистрация за участие (до 20 април 2017 г.) внасят редуцирана такса за участие в програмата до края на април 2017 година / специалната отстъпка за тях е в размер на 15% от пълната такса.
 • Важно! Разходите за храна, транспорт и хотелско настаняване по време на реализация на програмата са грижа на самите участници в обучението. Заплатената такса участие осигурява тренинг материали, принос към наема на тренинг залите и необходимата техника, консултативни такси за екипа, кафе-паузи и куверт за заключителен коктейл за връчване на сертификатите в края на обучението по програмата.

Успешно преминалите през 4-те компонента на програмата получават сертификат от Дружеството на психолозите в България, носещ точки за продължаващо професионално развитие  и допълнителна квалификация съгласно стандартите на Европейската федерация на психологическите асоциации. Отлично представилите се участници получават покани за участие като ко-фасилитатори в тренинг и консултативни проекти на членовете на екипа на програмата.

НАЧАЛО НА ВТОРАТА ГРУПА ПО ПРОГРАМАТА:

 ВАРНА, 15 МАЙ 2017

e

За контакти и допълнителна информация:

д-р Пламен Димитров, тел. 0888 42 9730  е-поща: office@psychology-bg.org

Сирма Бойкова Гушлева (координатор за Варна, Русе и Бургас): s_boykova@yahoo.com