Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ  и Устава на сдружението и възоснова на Решението на Управителния съвет от 1.10. 2013 г.

свиква

     РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

  на членовете си на 15 ноември (петък) 2013 г. от 12.00 до 17.00 ч. 

в София , Дом на учения – БАН,  бул. Шипченски проход 50,

  при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на Отчет на Управителния съвет на Дружеството за 2013 г.
  2. Обсъждане и приемане на предложения за промени в Устава на Дружеството на психолозите в Република България и Правилника за управление на Публичния регистър на психолозите в България.
  3. Открита дискусия по основните приоритети за дейността и развитието на ДПБ (2014 година).
  4. Избор на членове на Организационния и Програмен комитет на VII-я Национален конгрес по психология – 2014 г.
  5. Открита тържествена сесия за отбелязване на 40-та годишнина от създаването на Българско списание по психология.
  6. Обявяване на резултатите и връчване на наградите на победителите в Националния конкурс за есе на тема „Психологически портрет на България – 2013 г.“
  7. Връчване на Годишната награда за принос към развитието на психологията – 2013 г.

При липса на кворум (на основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ) отчетно-изборното събрание ще се проведе същия ден в 13.00ч., на същото място при същия дневен ред.

Делегатски карти за гласуване на решенията на Общото събрание се получават само срещу заплатен до 30 септември 2013 г. членски внос за 2013 година. Начало на регистрацията 11.30 часа.

За допълнителна информация и предварителна регистрация за участие – e-mail: office@psychologybg.org и тел. 02/8435854 и 0888/429730.

СЛЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ от 19.00 ч. СЕ ОРГАНИЗИРА КОКТЕЙЛ ПО СЛУЧАЙ 40-та ГОДИШНИНА НА БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ.  КУВЕРТИ ЗА КОКТЕЙЛА – 2о лв., могат да се закупят предварително в офиса на Дружеството на психолозите, София, ул. Черковна 52, ап.2 или при регистрацията за участие в Общото събрание.

 От името на  Управителния съвет

 на Дружество на психолозите в Република България

д-р Пламен Димитров