BPS Logo

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на сдружението свиква общо

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

на членовете си на 19 декември (събота) 2015 г. в 10.00ч. в София , голяма заседателна зала, Парк-хотел Витоша, София, ул. Росарио No. 1, при следния дневен ред:

  1. Представяне и приемане на Отчета на Управителния съвет за дейността и развитието на Дружеството на психолозите в България за периода 2012-2015 година.
  2. Обсъждане и приемане на промени в Устава на Дружеството на психолозите, Етичния кодекс на психолога, Правилника за реда за вписване и управление на Публичния регистър на психолозите в България, Проекто-закона за професионално-съсловната организация на психолозите в Република България.
  3. Избор на Управителен съвет на Дружеството на психолозите в България, Комисия по професионална етика, Комисия по професионалните стандарти, Национален тестов комитет и Редакционна колегия на Българско списание по психология с мандат 2016 – 2018 г.
  4. Връчване на Годишната награда за принос в развитието на приложната психология.
При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) отчетно-изборното събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място при същия дневен ред.
Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават от членовете на Дружеството на психолозите в България с внесен до 19 октомври 2015 г. членски внос за 2015 година в офиса на Дружеството – 1505 София, ул. „Черковна” 52, ап.2 или на място при регистрация на участниците на 19 декември 2015 г. – начало на регистрацията 09.45 часа.
Материалите за събранието ще са на разположение на всички членове в адреса на управление на сдружението и в Информационния бюлетин на Дружеството на психолозите http://psychological.wordpress.com от 17 декември 2015 г..
За допълнителна информация и предварителна регистрация за участие e-поща: office@psychologybg.org и тел. 028435854 и 0888429730.
След приключване на събранието ще се проведе  Национален интерактивен уъркшоп „Психологически портрети на България – 2015 г.“ по време на който ще бъдат представени 10-те есета класирани на финалния етап на Националния конкурс за есе „Психологически портрет на България – 2015 година“. Участниците в уъркшопа ще определят чрез социометричен избор и победителя в конкурса.
От 19.00 ч. в Клуб „Конте“ (недалеч от парк-хотел Витоша) ще  започне  Коледното парти психолозите, на което каним членовете и приятелите на дружеството. 
От Управителния съвет на Дружество на психолозите в Република България