Уважаеми колеги-психолози,

На 28 януари 2022 г. Българската Национална Присъждаща Комисия (Bulgarian National Awarding Commity – Bulgarian NAC) публикува в Интернет двуезичен (на бълг. и англ. език) EuroPsy уебсайт – europsy-bg.com

Сайтът съдържа информация за международните договорености, трасирали пътя за Европейки сертификат по психология. Представя диференциацията в съдържанието на учебните програми на бакалавърска и магистърска образователна степен. Обосновава задължителното изискване за супервизирана практика след завършване на висше образование по психология.

Сайтът дава представа за най-високите европейски стандарти за придобиване на право за самостоятелна психологическа практика.

Задълбоченото запознаване със съдържанието на сайта и удовлетворяването на описаните там стандарти е задължителна стъпка преди присъединяването към Европейския Регистър на сертифицираните психолози.

Bulgarian NAC