1.Каква е решаващата роля на общностите за справяне с кризата?
2.Каква може да предложи  „Общностната психология”, за да помогне на общностите да се възстановят след кризата?

ВИЖТЕ ОТГОВОРИТЕ НА СТРАНИЦАТА НА СЕКЦИЯ: СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА И ЕТНО-ПСИХОЛОГИЯ

This information has been prepared by EFPA’s Standing Committee for Community Psychology