Presidents’ Council meeting – 19, Nov 2021 (09:00-13:00 CET)

На 19, Nov 2021 (09:00-13:00 CET) се състоя Zoom-среща на Президентите на Националните психологически асоциации, в която ДПРБ взе участие като редовен член на EFPA. Присъстваха 40 лидери на национални европейски асоциации. Заседанието имаше за цел да направи обзор на свършената през годината работа преди Общото събрание на  EFPA (10.12.2021), да обсъди проблемите и да набележи задачите, предстоящи за разрешаване пред общността.

На срещата беше оповестено упълномощаването на Българска Национална присъждаща комисия за EuroPsy сертификация.

 

В момента в EuroPsy се разграничават 4 широки психологически направления на практикуване:

  • общопрактикуващ профил;
  • клиничен & здравен профил;
  • образователен профил;
  • трудов & организационен профил.

Българската Национална присъждаща комисия е ориентирана към общопрактикуващ профил.

На срещата беше изнесена информация, за проучвания и работа върху стандартите за множество други направления: спортна психология, невропсихология, общностна (community), комуникационна (communical), кризисна (disaster), транспортна (traffic) и т. н. Предстои детайлна подготовка за регулация на професионалната дейност на психолозите в целия спектър на психологическата теория и практика.

В частта, посветена на психологическата етика, беше обсъден въпросът за необходимостта от създаване на регулативен орган за професионалното поведение на психолога. Португалският делегат информира, че „в Португалия по закон има независим орган, който гарантира дисциплинарните последици при неправомерно поведение”.

Направен беше обзор на последните инициативи на EFPA, свързани с: предотвратяване насилието над жените, климатичните промени, грижата за психичното здраве, ангажирането с проблемите за бежанците и емигрантите и т. н. Това са актуалните теми, които в момента фокусират вниманието на психологическата общност в Европа. Темата за неравностойната битка на човека с Covid 19 определено се износва и се заменя с други, не по-малко тревожни и не по-малко трудни за разрешаване.

Във финалната част на срещата беше определен дневният ред на Общото събрание на EFPA. Датата е 10.12.2021 г.

ДНЕВЕН РЕДА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА EFPA – 10.12.2021