Picture1

Уважаеми колеги, членове и кандидат-членове на Дружеството на психолозите в България,

 
Съгласно Устава на ДПБ крайният срок за внасяне на годишния членски внос за 2016 г. (40 лв.) е 31 март 2016 г. В момента този краен срок е удължен със седем месеца до 30 октомври 2016 г.
 
Заявления от нови кандидати за членство се приемат целогодишно.
 
Членството на досегашните членове на ДПБ с валидни сертификати за 2015 година се подновява автоматично с внасянето на членския им внос за 2016 г. по банков път:
 
Дружество на психолозите в България (ДПБ)
СИБанк АД, София – кл. Черковна
IBAN: BG78BUIB98881056656904
BIC: BUIBBGSF
(Основание за плащане: чл.внос в ДПБ за 2016 г.)
 
Новите сертификати за вписване в Публичния регистър на психолозите в България ще бъдат изпратени до 4 ноември 2016 г. на всички колеги с актуализирано членство.
 
Благодарим на всички колеги, които вече актуализираха членството си и внесоха своя членски внос за 2016 г.
 
Моля, споделете тази информация и с други колеги, за които тя би представлявала интерес.
https://bpsmembers.wordpress.com/isco-bgrp/bgrp-2014/final-deadline-2016/
 
Успехи и доскоро!
С уважение,
д-р Пламен Димитров
председател на УС на ДПБ
0888 42 9730 office@psychology-bg.org
http://psychology-bg.org