6002448814722_1_a1788199

Дружество на психолозите в България започва тренинг програма „Гражданска компетентност“.

Формират се малки затворени дискусионни групи ( с постоянен състав от 7 до 10 човека), които провеждат ежеседмично 2 вечерни сесии ( от 18.30 до 21.30 ч.) в периода 10 март – 24 май 2013 г. В програмата могат да участват пълнолетни български граждани.

Програмата се самофинансира изцяло от участниците в нея. Таксата за участие в една групова сесия е 10 лв. и се внася на място.

Сесиите на групите в програма ще се провеждат в офиса на Дружеството на психолозите – София, ул. Черковна 52.

За заявки за участие до 3 март 2013 г. : моля, свържете се с д-р Пламен Димитров, тел. 0888429730 е-поща: office@psychology-bg.org

Каним колеги с опит в групова психотерапия и групово-динамичен психотренинг, които имат готовност да се включат като групови фасилитатори да се свържат с нас незабавно!