NCP2011

http://ncp2014.wordpress.com/

ОЧАКВАМЕ ВСИЧКИ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОКЛАДИ, ПОСТЕРИ, КРЪГЛИ МАСИ И УЪРКШОПИ ДО 15 АВГУСТ 2014 г.!

09232013-recovery_tcm7-160470

 Уважаеми колеги,

От 1 октомври 2013 г. ръководството на Дружеството на психолозите в Република България започна подготовката за реализацията на VII-я Национален конгрес по психология през октомври-ноември 2014 година в София.

Обръщаме се към всички членове на дружеството и професионалната общност в страната с покана да представят до 15 август 2014 година резюметата на научните доклади, съобщения и постери; работните, демонстративни и тренинг семинари; тематичните дискусии и кръгли маси,  с които имат желание да участват в работата на  VII-я Национален конгрес по психология през октомври-ноември 2014 година в София

Всяко резюме трябва да включва в рамките на максимум 30 реда: заглавието на предлагания доклад или друга форма за участие в конгреса), трите имена на автора (авторите), месторабота, адреси за кореспонденция (телефон и е-поща).

Вносителите на приетите от Програмния комитет на VII-я Национален конгрес по психология ще получат показа за представяне на пълните текстове на докладите и съобщенията си не по-късно от 30 август 2014 година.

Всеки автор може да представи най-много две резюмета.

За да ни изпратите предлаганите от вас резюмета, пишете на следния адрес в офиса на ДПБ:  office@psychology-bg.org

Молим Ви да обърнете специално внимание на следните срокове:

• до 30 септември 2014 г. – представяне на пълните текстове на докладите, съобщенията и подробните анотации на предложените семинари, тематични дискусии и кръгли маси.

• Публикуване на последната работна версия на програмата на конгреса  – до 10 октомври 2014 г.

Адрес за кореспонденция: Дружество на психолозите в Република България (ДПБ)

1505 София, ул.”Черковна” 52, ап. 2

E-mail: office@psychology-bg.org

Телефони: 02/843 5854 0888 429730

Очакваме резюметата на предложенията ви до 15 август 2014 г.!

Молим ви да разпространите тази покана сред колегите си.

http://ncp2014.wordpress.com/

 

Председател на УС на ДПБ: д-р Пламен Димитров