Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България (ДПБ)!
Колеги, приятели и партньори – психолози! Скъпи нови кандидати за редовно членство в ДПБ и студенти по психология, кандидатстващи за асоциирани членове на Младежката секция на ДПБ!
 
До Празника на психолога – 4 Април 2018 г. ще бъде актуализиран членския състав на дружеството и Публичния регистър на психолозите  в Република България.  Учтиво каним досегашните членове на ДПБ да актуализират членството си с внасяне на членския си внос за 2018 г. до 30 март 2018 г. 
 
Можете да направите това по банков път на сметка на:
„Дружество на психолозите в Република България”
ОББ (бивша СИБАНК АД)
IBAN: BG78BUIB98881056656904  BIC: BUIBBGSF
Основание за плащане: членски внос – 2018 г. (Име и фамилия на вносителя).
 
Съгласно Устава на ДПБ и решенията на Общото събрание на ДПБ, членският внос за 2018 година е 40 лева /20 лв за асоциираните членове на ДПБ – студенти по психология, както и за пенсионираните и неработещи колеги. В членския внос се включва пълен абонамент за броевете на Българско списание по психология за съответната година.
  1. Имената на редовните членове на Дружеството на психолозите се вписват в Публичния регистър на психолозите в България – 2018 година до 2 април 2018 г. Това е и срокът за връчване на актуалните сертификати за членство и вписване в Публичния регистър на психолозите в Република България.
  2. Приемът на НОВИ ЧЛЕНОВЕ на Дружеството на психолозите в България става целогодишно с попълване на Заявлението-декларация, приложени тук. Към него се прилагат сканирани и всички дипломи и сертификати за образование, квалификация и специализация в областта на психологията.
  3. Студентите по психология, които желаят да се присъединят към Младежката секция на Дружеството на психолозите в България, могат да го направят без да попълват заявление, а по е-поща като следват опростена процедура – Вижте повече оттук.
  4. Подробна информация за членството в ДПБ – в страницата на ДПБ (рубрика ЧЛЕНСТВО): https://bpspublic.wordpress.com/bpsmembership/
  5. За възстановяване на членството в ДПБ след прекъсване от 1 или повече години се изпращат до 30.03.2018 г. всички документи по т.2. и се внася членския внос за целия период на едностранното прекъсването на членството. След 2 април 2018 г. няма да е възможно да се актуализира и възстановява прекъснато членство, защото Публичния регистър на психолозите в България – 2018 година ще е вече публикуван.
  6. Досегашни, по-рано приети членове на ДПБ, които не са актуализирали или възстановили членството си в ДПБ до 30.03.2018 г., няма да могат да ползват правата си на членове в програмния и организационния живот на ДПБ, включително да гласуват на Общото събрание на членовете на ДПБ или да кандидатстват като нови членове.
Дружеството на психолозите в България има задачата да защитава интересите на своите членове, да подпомага тяхното кариерно израстване, да ги информира, да организира събития в научната и професионалната общност. За своевременна осведоменост следете ежедневните публикации за нови събития, проекти и инициативи на членовете на ДПБ в Бюлетина, Форума и Фейсбук-страницата на Дружеството на психолозите в България. Техните адреси са дадени в подписа в края на това съобщение.
 
Специална признателност към колегите, които вече внесоха своевременно членския си внос за 2018 г.!
 
С уважение,
от името на Управителния съвет на ДПБ, д-р Пламен Димитров, председател
office@psychologybg.org   www.psychologybg.org

Dr Plamen Dimitrov’s 2017/Message Ref.No.6569 President ot The Bulgarian Psychological Society (BPS)
Tel.: +35928510999 or +359888429730 pldimitrov@hotmail.com
Official BPS e-mail:
office@psychology-bg.org |
BPS Portal to Websites:
http://www.psychology-bg.org |
BPS Newsletter
http://psychological.wordpress.com |
BPS Journal & Blog
http://BJoP.wordpress.com  | http://BPS.Blog.bg |
BPS Forum
http://groups.yahoo.com/group/BGPsychologyForum |
BPS Facebook:
https://www.facebook.com/BGPsychologists