Уважаеми колеги и приятели,

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България!

На 31 март 2012 г. изтича крайния срок за актуализация на членството в Дружеството на психолозите в България, внасяне на членския внос за 2012 година!

Представяме на вниманието Ви информация за кампанията  за актуализация на членството в  Дружеството на психолозите в България и вписванията в Публичния регистър на психолозите в България за календарната 2012 година.

Изпратете ни на адрес office@psychology-bg.org копие от Заявлението си за актуализация на членството си в ДПБ, като попълните валидния за 2012 година формуляр.

Можете да го свалите  оттук ->  Заявление за актуализация на членството в ДПБ-2012

Членският внос за 2012 година се внася не по-късно от края на първото тримесечие на 2012 година – 31 март 2012 г. Невнасянето на членски внос за текущата година води до прекратяване на членството в дружеството и анулиране на вписването в Публичния регистър на психолозите в България.

Членският внос за 2012 година е 30 лева (50.00 лв ЗАЕДНО с абонамент за БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2012 година). Абонаментната кампания за БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ- 2012 година е открита. Повече информация за нея можете да получите в края на януари от страницата на БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ.

Членовете на регионалните клонове на Дружеството на психолозите внасят своя членски внос в клоновете, към които са приети. 50% от членския внос събран в регионалните клонове остава в бюджета на съответните клонове. Другите 50%  се превеждат от регионалните координатори в банковата сметка на дружеството.

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1505 София, ул. Черковна 52, ап.2
office@psychology-bg.org
Банкова сметка (Членски внос и абонамент):
СИБанк АД – клон Черковна, София
IBAN: BG78BUIB98881056656904
BIC: BUIBBGSF

На 31 март 2012 г. изтича срока определен от Общото събрание на Дружеството на психолозите за годишна актуализация на членския статус на вписаните редовни членове на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) и Публичния регистър на психолозите в България. След тази дата в Публичния регистър на психолозите ще бъдат актуализирани вписванията само на редовните членове на ДПБ с внесен членски внос за 2012 година.

Актуализираното издание на Публичния регистър на психолозите в България (2012 година) ще бъде публикувана в страницата на дружеството преди Великден и ще включва само вписаните редовни членове на Дружеството на психолозите.

Благодарност от сърце на всички колеги, които вече актуализираха членството си и внесоха своя членски внос за 2012 г. Благодарение на подкрепата ви имаме възможност в срок да поемем таксите за членството си в Европейската федерация на психологическите асоциации и да реализираме основните програми и обновлението на информационната система на Дружеството на психолозите в България и Публичния регистър на психолозите.

За допълнителна информация и актуализация на членството, пишете ни на е-мейл адрес: office@psychology-bg.org

Пламен Димитров

Председател на УС на ДПБ


Bulgarian Psychological Society
The Bulgarian Psychological Society (BPS message 2012/No.139)
52 Cherkovna Street, Ap.2, 1505 Sofia, Bulgaria