.

BPS Logo

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ДПБ)

Програма „Продължаващо професионално развитие“

apples

ФОРМИРА ДВЕ ГРУПИ ЗА САМОАНАЛИЗ, КОЛЕГИАЛНА ИНТЕРВИЗИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА

ИНТЕНЗИВНА КВАЛИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА

 ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО-СИСТЕМЕН ПОДХОД КЪМ ЕФЕКТИВНАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА ЗА ИНДИВИДИ, ГРУПИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩНОСТИ

Продължителност на програмата: 300 часа

200 кредита за продължаващо професионално развитие

 София, 9 април 2018 – 15 декември 2018

Дружеството на психолозите в България (ДПБ) организира от 9 април до 15 декември 2018 г., в София, две професионални учебни групи за интензивен самоанализ, колегиална интервизия, рехабилитация и усъвършенстване на уменията за психологическа помощ и подкрепа на индивиди, групи, организации и общности. Работата на програмата на ДПБ „Професионално развитие“ – 2018 г. се осъществява по програма и материали акредитирани от Американската психологическа асоциация и ComPsych, Inc. – световен лидер в реализацията на интегрирани  програми за психосоциална помощ и подкрепа. Успешното участие в програмата носи 200 CPD точки за продължаващо професионално развитие съгласно международните стандарти в областта на консултативната психология и кризисната интервенция.

Ранната регистрация за участие приключва на 20.03.2018 година и носи допълнителна отстъпка от 1о% при внасяне на таксата за участие в пълен размер до 30 март 2018 г.

Всички редовни членове и доброволци по програми на  ДПБ с актуализирано членство за  2018 г., ползват изключителната 50% отстъпка от таксата за участие.

При възможност в програмата ще могат да вземат участие и дипломирани психолози, които са в процес на подготовка на кандидатурата си за вписване в Публичния регистър на психолозите в България-2018 година и представители на други помагащи професии – лекари-психиатри, психотерапевти – не-психолози, клинични социални работници, организационни консултанти, тренинг, коучинг и HR специалисти, педагози.

Предвижда се създаването само на 2 групи от по 7 члена – група „встъпително ниво“ и група „напреднали“ (с професионален стаж над 3 години).

Регистрация по реда на записването на кандидатите за участие!

Водещи на програмата: д-р Пламен Димитров и Искра Митева в сътрудничество с екип от високовалифицирани български и чуждестранни специалисти

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОГРАМАТА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ:

СВАЛЕТЕ ОТТУК

BPS Logo