Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България! Колеги, приятели и партньори! Скъпи студенти по психология и членове на Младежката секция на ДПБ!

В началото на есенния сезон се обръщам към вас с покана да посочите с кои стратегически цели и оперативни дейности имате готовност да се ангажирате като доброволци към екипите на Дружеството на психолозите в България(ДПБ) от 17 септември до края на тази година.

Моля, разгледайте приетите от Общото събрание Стратегия и оперативен план за дейност и развитие на ДПБ за 2018 година и ни пишете (office@psychology-bg.org) към работата по кои от тях имате готовност и възможност да се присъедините активно и да отделите време. Моля, придружете отговора си с телефон и имейл за връзка и координация.

Можете да разгледате Стратегията и Плана за дейност и развитие на ДБ за 2018 година в страницата ни:

https://bpsmembers.wordpress.com/regulations/plan2018/

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА УСПЕШЕН И ПЛОДОТВОРЕН ЕСЕНЕН СЕЗОН!

Доскоро!

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ