Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България!

Колеги, приятели и партньори!

Дружеството на психолозите в България набира висококвалифицирани доброволци – консултиращи психолози, психотерапевти и психиатри за 7 свои дългосрочни програми.

Кандидатите следва да имат висока професионална квалификация, минимум 3 години професионална практика в областта на психологичното консултиране, психотерапията и психиатричните грижи, да са вписани през последните две години в Публичните регистри на Дружеството на психолозите в България и/или Българска асоциация по психотерапия и Българска психиатрична асоциация.

Освен това се очаква те да имат готовност да работят като доброволци не по-малко от 100 часа годишно и да участват в програмите както като професионалисти, така и като администратори/координатори/супервизори на програмни екипи. В хода на реализацията на програмите екипите изготвят постоянно предложения за набиране на средства за програмите чрез дарителски кампании и проекти към финансиращи програми и институции. Доброволците вземат участие и в застъпническите кампании за популяризиране на програмите и осигуряване на институционална, медийна и обществена подкрепа на функционирането им.

Всички кандидати преминават интензивно въвеждащо обучение преди реално включване в работата на програмите.

Дългосрочните програми, в които може да се участва като доброволец на Дружеството на психолозите в България включват:

1. Професионална мрежа за психологическа помощ на жертви на престъпления – функционира от 2003 година  https://psychological.wordpress.com/2015/09/16/cvc/

2. Национална служба за насочване към професионални психологически услуги – функционира от 2007 година  https://psychological.wordpress.com/psychologicalservices/

3. Секция „Кризисни интервенции“ – функционира от 2005 година  https://bpsmembers.wordpress.com/projects/bps-ci-teams/

4. Консултативен център „Училище без насилие“ – функционира от 2008 година https://bpspublic.wordpress.com/bps-activity/anti-bullying/

5. Младежка служба за онлайн консултиране „eFriends“- функционира от 2006 година

http://psihologia.net/forum/viewtopic.php?p=8502&sid=4f5ea6112859abc9a8c2b371f81ead1a

6. Медиен център на ДПБ – функционира от 2011 година  https://bpsmembers.wordpress.com/4u/bps-media-program/

7. Информационна система на ДПБ – функционира от 2002 година. https://bpsmembers.wordpress.com/4u/network/

Колегите желаещи да се включат като доброволци в една или повече от програмите могат да ни изпратят по е-поща кратко мотивационно писмо, актуална професионална автобиография и информация за това, в кои дни от седмицата биха могли да сътрудничат на избраните от тях програми.

Срок за кандидатстване: 3 март 2017 година. С всички кандидати се провеждат индивидуални конфиденциални събеседвания.

Моля, споделете тази информация с други свои колеги, за които тя може да представлява интерес и възможност.

Благодаря за отделеното време и внимание към това съобщение!

Пламен

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ
Dr Plamen Dimitrov’s 2017/Message Ref.No.0907
Registered Psychologist BGRP-0184; Registered HRD&OD Consultant
ComPsych Inc USA Licensed Clinical Guidance Expert & EAP Provider
President ot The Bulgarian Psychological Society (BPS)
Tel.: +35928510999 or +359888429730 pldimitrov@hotmail.com
Official BPS e-mail: office@psychology-bg.org |
BPS Portal to Websites: http://www.psychology-bg.org |
BPS Newsletter http://psychological.wordpress.com |
BPS Journal & Blog http://BJoP.wordpress.com  | http://BPS.Blog.bg |
BPS Forum http://groups.yahoo.com/group/BGPsychologyForum |
BPS Skype: plamendimitrov_bps  | Plamen’s Skype: pldimitrov360
BPS Facebook: https://www.facebook.com/BGPsychologists
Plamen in OrgDyne Training & Consulting, LLC, USA
Plamen in Weekend Labs for Authentic Leaders – 2017
Follow Plamen @ FACEBOOK   @ TWITTER    @ LinkedIn