КРАТКО ПРОУЧВАНЕ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ НА ПСИХОЛОЗИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ

април-май, 2018 година

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България(ДПБ)! Колеги, приятели и партньори! Скъпи студенти по психология!

През последните седмици Дружеството на психолозите в Република България (ДПБ) и Младежката секция на ДПБ провеждат кратко проучване в професионалната общност на психолозите и студентите по психология на тема “Предложения и потребности на психолозите и студентите по психология – 2018”. Целта на проучването е Управителния съвет на ДПБ, Съвета на координаторите на регионални клонове на ДПБ и Координационния съвет на Младежката секция да си изградят обобщена картина на работната ситуация, потребностите и очакванията пред гилдията на психолозите и студентите по психология преди честването на 50-та годишнина от създаването на ДПБ на 5 май 1969 година. Резултатите от проучването ще бъдат публикувани в началото на юни 2018 г. в интернет-страницата на ДПБ – www.psychology-bg.org

Моля, свалете анкетата на проучването оттук, попълнете я, и ни я изпратете обратно на адрес office@psychology-bg.org  до 25 май 2018 година.

Благодарим на всичките над 300 колеги, които вече ни изпратиха мненията и предложението си, благодарим  предварително и на тези, които ще отделят време и ще ни изпратят отговорите си до 25 май 2018 г.!

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

Краси Гешева, Национален координатор на Младежката секция на ДПБ