BPS Logo

Уважаеми колеги и приятели,

в навечерието на Световния ден на психичното здраве – 10 октомври 2015 г., – Дружеството на психолозите в България покани на Национална кръгла маса „Състояние, добри практики, професионални стандарти и реални предизвикателства в грижите за психичното здраве у нас“ всички заинтересовани професионалисти – психолози, психотерапевти и психиатри,  отговорни институции, професионално-съсловни и пациентски организации, средства за масова информация и граждански организации.

49ccf2a32547b550476025

Националната кръгла маса се състоя на 8 и 9 октомври 2015 година в София, парк-хотел Витоша, ул. „Росарио“ No 1 (Студентски град) Начало: 8.10.2015 г., 10.00 ч. Край: 9.10.2015 г., 14.30 ч.

Като основен организатор на кръглата маса Дружеството на психолозите в България осигури възможност на всички желаещи да направят кратка презентация, да представят доклад или да поставят въпрос за обсъждане в рамките на 10-15 минути.

Времетраене на Националната кръгла маса:

08.10.2015 г. от 10.00 до 18.00 ч.
09.10.2015 г. от 09.30 до 14.30 ч.
Регламент за работата на кръглата маса:
1. Всеки участник можеше да направи презентация, да изнесе доклад или да направи устно изказване в рамките на максимум 15 минути.
2. Веднага след всяко изказване участниците в кръглата маса вземаха отношение към него в рамките на открита дискусия с продължителност максимум 15-20 минути.
* * * * *
ОТТУК МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ ОТ КРЪГЛАТА МАСА КАТО НАТИСНЕТЕ ЛИНКА КЪМ ИНТЕРЕСУВАЩОТО ВИ ЗАГЛАВИЕ
8 октомври 2015 г., четвъртък (10.00 – 18.00):
10.00 – 10.30 – Откриване на Националната кръгла маса и представяне на текущия състав на участниците в нея. Водещ: д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ.
10.30 – 11.00 Презентация и дискусия по тема: Моделът и методът на Кори Кийз за позитивното психично здраве и континуума на психичното здраве – приносът на позитивната психология. Представя: Панайот Рандев, психолог, председател на секция „Позитивна психология“ към Дружеството на психолозите в България(ДПБ), председател на Фондация „Човек плюс“.
11.00 – 12.00 Презентация и дискусия по тема: Опит и възможности за обучение по мотивационно интервюиране в България. Представят: д-р Георги Василев, психиатър и Кирил Бозгунов, клиничен психолог, Български институт по зависимости, София.
12.00 – 12.45 Презентация и дискусия по тема: Специфични програми и социални услуги за хората със сериозна психична болест провеждани в ДЦВУ – с. Ласкарево, общ. Сандански и ДЦВУ – гр. Сандански. Представят: Христо Йорданов, психолог, ДЦВУ – с .Ласкарево, общ. Сандански и Лора Бужева, психолог, ДЦВУ – гр. Сандански.
12.45 – 13.15 Допълващи изказвания, обща дискусия и обобщение на работата на Националната кръгла маса и преглед на програмата до края на деня.
13.15 – 14.30 Обедна почивка и неформални дискусии
14.30 – 15.00 Презентация и дискусия по тема: Консултантската роля на училищния психолог в търсене на най-доброто решение за всеки ученик. Представя: Юлия Попова, училищен психолог в ЧНУ „Ерих Кестнер“ София и координатор на секция „Психология в образованието“ на Дружеството на психолозите в България(ДПБ).
Презентация по тема: Групи за собствен опит от педагогически съветници (училищни психолози). Представя: доц. д-р Станка Михалкова, Сдружение „Училищно и семейно консултиране“.
15.00 – 15.45 Презентация, демонстрация и дискусия по тема: Биофийдбек и неинвазивна стимулация на мозъка – приложни апаратни методи в подкрепа на работата на психотерапевта с клиенти с психосоматични и стресогенни разстройства. Представя: Радослав Щерев, консултант и обучаващ по приложенията на методи за биофийдбек и стимулация на мозъка, управител на „Брейн Електроникс“ ООД – специализиран доставчик на апаратура, софтуер и обучения за биофийдбек и стимулация на мозъка.
15.45 -16.30 Кафе пауза и неформални дискусии
17.15 – 18.00 Допълващи изказвания и обща дискусия на участниците за обобщаване на работата през първия ден и на препоръките им за заключителната резолюция.
9  октомври 2015 г., петък (09.45 – 14.00):
09.45 – 10.00 – Преглед-синтез на работата през първия ден на Националната кръгла маса, актуализация на програмата и представяне на текущи състав на участниците в Националната кръгла маса. Водещ: д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ.
10.00 – 10.30 Презентация и дискусия по тема: Жизненият план на хората с интелектуални затруднения като ориентир за намиране на работа. Представя: Радостина Антонова, психолог, Финдация „Светът на Мария“ – Дневен център „Светове“.
10.30 – 11.15 Презентация и дискусия по тема: Психотерапията в България – стандарти, регламентиране, състояние. Представя: Людмила Величкова, секретар на Българска асоциация по психотерапия (БАП)
11.15 – 11.45 Презентация и дискусия по тема: Работна среда и възрастови промени на когнитивните функции като реално предизвикателство за специалистите по психично здраве. Представя: доц. д-р Бистра Ценова, психолог, Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), сектор „Здраве при работа“.
11.45 – 12.30 Презентация и дискусия по тема: Интеракция и самонаблюдение в диадата „пациент – терапевт“. Представя: Цветана Стойкова, клиничен психолог, клиничен директор на Клиника „Канчелов“ – Специализирана клиника за терапия на зависимости, алкохолизъм и психични проблеми, София.
12.30 – 13.00 Презентация и дискусия по тема: Представяне на Секцията по психология на кризите, бедствията, авариите и катастрофите към Дружество на психолозите в България(ДПБ). Представят: Десислава Георгиева, авиационен и кризисен психолог, фамилен терапевт и Христо Монов, кризисен психолог – координатори на секцията
13.00 – 14.00 Обобщаване, обсъждане и приемане на резолюция и закриване на Националната кръгла маса.
Прочетете тази публикация за 10 октомври 2015 г.:
След приключването на Националната кръгла масаСъстояние, добри практики, професионални стандарти и реални предизвикателства в грижите за психичното здраве у нас“  на 9 октомври 2015 г. (петък) от 16.00 до 19.00 ч.  се проведе Национална среща-дискусия на психолозите на тема „Психологията – регулирана професия в ЕС и в България“.
Моля, споделете тази публикация с всички свои контакти.
С благодарност към всички участници в Националната кръгла маса!
д-р Пламен Димитров
председател на УС на ДПБ
office@sychology-bg.org
0888 42 9730