Уважаеми колеги и приятели,

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България!

Представяме на вниманието Ви актуална справка за членския статус и актуализацията на членството в Дружеството на психолозите в България(ДПБ) и вписванията в Публичния регистър на психолозите в България за календарната 2014 година.

Както знаете, още на 31 март 2014 г. изтече срока определен от Общото събрание на Дружеството на психолозите за годишна актуализация на членския статус на вписаните редовни членове на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) и Публичния регистър на психолозите в България.

За съжаление и тази година само част от колегите с издадени по-рано сертификати за членство в ДПБ спазиха този определен в Устава на ДПБ срок, за което искрено им благодарим.

Бе взето решение, по изключение, този срок да се удължи до 30 юли 2014 годинаСлед тази дата в Публичния регистър на психолозите без изключения ще бъдат актуализирани вписванията само на редовните членове на ДПБ с внесен членски внос за 2014 година.

Приемът на нови членове, които кандидатстват за първи път, разбира се, ще продължи перманентно.

Моля, разгледайте текущата (към 12.07.2014 г.):

СПРАВКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДПБ ВПИСАНИ В  ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ – 2014

КОЛЕГИТЕ, КОИТО СА БИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА ДПБ ПРЕДИ 2013 И ЧИИТО ИМЕНА НЕ СА В ТАЗИ СПРАВКА МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО СИ ДО 30.07.2014 г. КАТО ПОДАДАТ НОВО ПЪЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО (ВКЛ. ПРИДРУЖИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ) И ВНЕСАТ ПРЕДИ 30.07.2014 г. СВОЯ  ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2013 и 2014 г. (70 лв.)!

Изпратете ни на адрес office@psychology-bg.org копие от Заявлението си за актуализация на членството си в ДПБ, като попълните валидния за 2014 година формуляр – вижте прикачения тук файл

Невнасянето на членски внос за текущата година води до прекратяване на членството в дружеството и анулиране на вписването в Публичния регистър на психолозите в България. Можете да проверите членския си статус през 2013 г. в Публичния регистър на психолозите – 2013 г., публикуван официално в Българско списание по психология, 2013, бр.1-4. -> Public Register of Psychologists in Bulgaria – 2013

Всички издадени преди 1 август 2014 година Сертификати за членство в ДПБ и вписване в Публичния регистър на психолозите в България се обявяват за невалидни с Публикуването на актуализирания Публичен регистър на психолозите – 2014 година, на 10 август 2014 г. Нови, валидни сертификати за членство ще получат само колегите вписани в регистъра – издание 2014 г.!

Членският внос за 2014 година е 40 лева.

От тази година съгласно решението на Общото събрание на ДПБ от 15 ноември 2013 г. всички членове на организацията, внесли своевременно членския си внос получават и броевете на БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2014 година, които ще излезат от печат през октомври 2014 год. Редовните членове на ДПБ с внесен членски внос за 2014 година ще ползват и съществена отстъпка от таксите за участие в предстоящия  VII Национален конгрес по психология, София, 31 октомври – 2 ноември 2014 г.

Банковите реквизити за внасяне на членски внос – 2013 и 2014 г.:

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1505 София, ул. Черковна 52, ап.2
office@psychology-bg.org
Банкова сметка (Членски внос 2014 – 40 лв; членски внос 2013-2014 г – 70 лв):
СИБанк АД – клон Черковна, София
IBAN: BG78BUIB98881056656904
BIC: BUIBBGSF

За допълнителна иформация и актуализация на членството, пишете ни на е-мейл адрес: office@psychology-bg.org

BPS Logo

http://www.psychology-bg.org

от името на УС на ДПБ

д-р Пламен Димитров

Председател на УС на ДПБ