Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България! Колеги, приятели и партньори! Скъпи студенти по психология!

Ръководството на Дружеството на психолозите в България(ДПБ) високо цени отношенията с всеки член на организацията и на професионалната общност на българските психолози и аз ви пиша, за да ви информирам за това какви мерки предприемаме ДПБ да съблюдава изискванията на GDPR (General Data Protection Regulation).

Стъпките, които предприехме в съответствие с високите стандарти на GDPR, за да гарантираме опазване на личните данни на членовете на дружеството вписани в Публичния регистър на психолозите в България и на потребителите на нашите услуги и информационно-комуникативни системи касаят следните политики и практики на ДПБ влизащи в сила от днес, 25 май 2018 година:

  • Осъвременихме в съответствие със стандартите на GDPR вътрешните правила на ДПБ за защита на личните данни на членовете на ДПБ и абонатите на информационната ни система включваща официалните интернет-страници на ДПБ, Информационния бюлетин на ДПБ и имейл-форума на членовете на ДПБ;
  • Осъвременихме в съответствие със стандартите на GDPR своята cookie policy за всички електронни издания на ДПБ – интернет-страници, бюлетин и имейл форум, гарантирайки вие да имате свободата да избирате каква информация бихте желали да предоставяте и получавате в комуникацията си с ДПБ;
  • Осъвременихме в съответствие със стандартите на GDPR процесите на кандидатстване за членство в ДПБ и начина, по който се съхранява информацията за вписаните в Публичния регистър на психолозите в България, администриран от ДПБ и предоставените от вас документация и материали;
  • Осъвременихме в съответствие със стандартите на GDPR нашите административни процедури за комуникация с членовете на ДПБ, за да осигурим най-висока степен на сигурност по отношение на личните ви данни.

В контекста на тези мерки информирахме през последните дни всички членове на ДПБ и абонати на имейл-форума на ДПБ, че могат да потвърдят или откажат абонамента си в информационната система на ДПБ  като използват за това следните имейл адреси:

За потвърждение на абонамента:

bgpsychologyforum-owner@yahoogroups.com

За отказ от абонамента:

bgpsychologyforum-unsubscribe@yahoogroups.com

За нов абонамент или смяна на адреса на абоната:

bgpsychologyforum-subscribe@yahoogroups.com

Благодаря ви за отделеното време за запознаване с това съобщение!

Официалните адреси за кореспонденция с Дружеството на психолозите в България по тези и всички други въпроси са следните:

Дружество на психолозите в Република България 1606 София, ул. „Люлин планина“ No 14, партер (ателие 2) Tел. 02/851 0999; 0888 429 730  E-поща: office@psychology-bg.org

www.psychology-bg.org

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

The Bulgarian Psychological Society (BPS) Message 2018/No.2711
14 Lyulin Planina, 1606 Sofia, Bulgaria; Office Tel./Message Recorder: 02/8510999
GSM: +359888429730 Dr Plamen Dimitrov, President, pldimitrov@hotmail.com
Tel.: GSM: +359887426394 Prof.Dr.Sava Djonev, Vice-President, org_con@yahoo.com
BPS official e-mail: office@psychology-bg.org | BPS Websites: http://psychology-bg.org |
BPS Newsletter: http://psychological.wordpress.com |
BPS Journal & Blog: http://BJoP.wordpress.com  | http://BPS.Blog.bg |
BPS Forum: http://groups.yahoo..com/group/BGPsychologyForum |BPS Skype: plamendimitrov_bps
BPS Facebook: https://www.facebook.com/BGPsychologists