Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България! Колеги, приятели и партньори! Скъпи студенти по психология!

Точно преди 11 години, на 7.07.2007 година в Прага, Общото събрание на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA), след двегодишен изпитателен период, единодушно прие Дружеството на психолозите в България(ДПБ) за свой член.

Това е чудесен повод днес, 7 юли 2018 година:

  1. Да благодарим на всички членове на дружеството ни дали принос за подготовката на кандидатурата ни и съдействали през годината за развитието на сътрудничеството ни с нашите колеги от 37-те национални психологически асоциации членуващи в EFPA, които по последни данни включват 48% от всички психолози в света.
  2. Да напомним, че остава точно една година от началото на Европейския конгрес по психология – 2019 година, който ще се състои в Москва, Русия, 2-5 юли 2019 г.     Изтеглете оттук своята покана

За повече подробности за дейността и функциите на EFPA: http://www.efpa.eu/

EFPA_MA_list_sit_Jan_2018_600x848

 

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ