BPS Logo

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ и

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

канят психолозите и студентите по психология да вземат участие в Регионалната среща – дискусия „Психологията – регулирана професия в ЕС и България. Европейски стандарти за регистрация и признаване на професионалната правоспособност на психолозите“, която ще се състои на 17 ноември 2015 г. (вторник) от 15.00  до 18.00 ч. в Бургас, Бургаски свободен университет, аудитория 207.

Вход: свободен

Работната задача на Регионалната среща-дискусия на психолозите е в професионалната общност на българските психолози да бъдат обсъдени в най-широк, демократичен и открит формат принципите и структурно-функционалния  модел за регулацията на професията „психолог“ в контекста на актуално действащите Европейски стандарти за признаване на квалификацията и сертифициране на правоспособността за самостоятелно упражняване на професията „психолог“, които българската държава, професионалната общност на психолозите в България и Дружеството на психолозите в България са длъжни да прилагат и институционализират.

На открито обсъждане ще бъде поставен и последния вариант на проекто-закона за съсловната организация на психолозите в Република България преди поредното му представяне пред депутатите в Народното събрание от УС на ДПБ до края на 2015 г.

Очакваме да потвърдите писмено Вашето участие в Регионалната среща-дискусия на психолозите до 13 ноември 2015 г. като изпратите кратък имейл на адреси:  office@psychology-bg.org и baltadjieva@bfu.bg

Моля да разпространите тази информация сред колегите си в Бургас и региона.

Водещи на срещата-дискусия:

д-р Пламен Луков Димитров, председател на УС на ДПБ

доц. д-р Йонка Балтаджиева, Център по хуманитарни науки, БСУ, координатор на срещата

д-р Светозар Димитров, председател на ДПБ – клон Бургас

 

Чуйте актуално интервю по темата, Дарик радио, 21.10.2015