Picture3
Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,
скъпи колеги и приятели!
Имам приятното задължение от името на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България да насоча вниманието ви към финалната редакция на Публичния регистър на психолозите в България – 2016 година.
Регистърът е публикуван официално и в сайта на дружеството на адрес:
https://bpsmembers.wordpress.com/isco-bgrp/bgrp-2016/
Моля, използвайте само този адрес като официална препратка към Публичния регистър на психолозите в България – 2016 година. Ще сме ви признателни, ако ни информирате за неточности в отразяване на статуса ви в регистъра като ни изпратите имейл на адрес: office@psychology-bg.org
В рамките на следващите седмици (от 1 до 20 ноември 2016 г.) всички вписани в регистъра колеги ще получат по е-поща и своя актуализиран сертификат за членство в ДПБ и вписване в Публичния регистър на психолозите в България – 2016 г.
Моля споделете това съобщение с  всички Ваши колеги, за които то може да е от интерес.
Каним членовете на ДПБ вписани в Публичния регистър на психолозите – 2016 г. да вземат активно участие  в Годишното общо събрание на ДПБ на 17 декември 2016 г., от 10.00 ч. в Голямата зала на Дома на учения, София, бул. Шипченски проход. Свалете своето копие от официалната покана за участие ОТТУК.
С уважение,
д-р Пламен Димитров, BGRP-0184, председател на УС на ДПБ
The Bulgarian Psychological Society (BPS) Message 2016/No.3254
14 Lyulin Planina, 1606 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359888429730 Dr Plamen Dimitrov, President, pldimitrov@hotmail.com
Tel.: +359887426394 Prof.Dr.Sava Djonev, Vice-President, org_con@yahoo.com
BPS e-mail: office@psychology-bg.org |
BPS Websites: http://psychology-bg.org |
BPS Newsletter: http://psychological.wordpress.com |
BPS Journal & Blog: http://BJoP.wordpress.com  | http://BPS.Blog.bg |
BPS Forum: http://groups.yahoo.com/group/BGPsychologyForum |
BPS Skype: plamendimitrov_bps
BPS Facebook: https://www.facebook.com/BGPsychologists