Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България! Колеги, приятели и партньори!
На 4 август 2018 година приключи заключителната годишна актуализация на Публичния регистър на психолозите в България за 2018 година. Регистърът е публикуван в официалната служебна страница на Публичния регистър на психолозите и в страницата на Дружеството на психолозите в България (ДПБ), в Информационния бюлетин и Фейсбук-страницата на ДПБ. Публичният регистър на психолозите в България се разпространява сред международните партньори на ДПБ, държавните институции, медиите и обществеността  в България. Публичният регистър на психолозите ще бъде официално публикуван и в Българско списание по психология, 2018(1-4).
Съгласно Устава на ДПБ и Правилника за администрация на Публичния регистър на психолозите в Република България крайният срок за следващата актуализация на членството в ДПБ и вписване в Публичния регистър на психолозите за 2019 година е 31.03.2019 г.

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ДПБ СЕ ПРИЕМАТ ЦЕЛОГОДИШНО!

Подробна информация и копие от Публичния регистър на психолозите в България – 2018 година – в официалната страница на Публичния регистър на психолозите в България:

https://bpsmembers.wordpress.com/isco-bgrp/bgrp-2018/

Публичен регистър на психолозите в България – 2018 …

bpsmembers.wordpress.com

Публичен регистър на психолозите в България – 2018 На 5 май 2018 година, в деня в който Дружеството на психолозите в България започва 50-та година от създаването си на 5 май 1969 г., приключи …

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

Dr Plamen Dimitrov’s 2018/Message Ref.No.3519