Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България (ДПБ)! Колеги, приятели и партньори! Скъпи студенти по психология!

В разгара на прекрасните Великденски празници и в рамките на програмата на Седмицата на психологията, 4-12 април 2018 година, имам приятното задължение от името на Управителния съвет на Дружеството на психолозите  в България да представя на вниманието ви актуализацията на Публичния регистър на психолозите за 2018-та година.

Моля, запознайте се със съдържанието му от официалната интернет-страница на Публичния регистър на психолозите в България на адрес: https://bpsmembers.wordpress.com/isco-bgrp/bgrp-2018/

С пожелание за здраве, творческа енергия и лични и професионални успехи!

д-р Пламен Димитров, председател на Управителния съвет на ДПБ