Picture3

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България (ДПБ),

Скъпи колеги и приятели!
в навечерието на Общото отчетно-изборно събрание на ДПБ (19.12.2015 г.) Ви представяме финализираната актуализация на Публичния регистър на психолозите в България към 12 декември 2015 г. Преди събранието регистъра ще бъде официално публикуван в Българско списание по психология, 2015 (бр.1-4) и в страницата на ДПБ (http://www.psychology-bg.org). Поканата и Дневният ред на Общото отчетно-изборно събрание на ДПБ са публикувани още през септември 2015 г. в Информационния бюлетин на ДПБ: https://psychological.wordpress.com/2015/09/29/ga-2015/
Очакваме активното ви участие на предстоящото Общо събрание на ДПБ!
Представяме на вниманието ви финализираната актуализация на  Публичния регистър на психолозите в България-2015
от името на Управителния съвет на ДПБ: 
д-р Пламен Димитров
председател на УС на ДПБ
office@psychology-bg.org