thinkstockphotos-503025727

BULGARIAN PSYCHOLOGISTS’ ADVOCACY CAFE (BGPAC)

ПОКАНА – Пета среща – 21 март 2017 година (вторник), 11.00 до 12.30 ч.

BPS Logo

На 28.01.2017 г., с началото на китайската Нова година в Дружеството на психолозите в България(ДПБ) стартира една нова приоритетна инициатива на ДПБ насочена към създаването на условия за развитието, приемането и прилагането на модерни правни рамки и професионални стандарти за психолозите и дейността им в Република България.

Инициативата носи работното заглавие „Застъпническо кафене на българските психолози“ (Bulgarian Psychologists’ Advocacy Café), накратко BGPAC.

Два пъти месечно – до конституирането на ново Народно събрание и правителство в страната, – настоящи и бъдещи членове на ДПБ, желаещи да станат членове на постоянната работна група на дружеството за подготовка, широко обсъждане и застъпничество за приемането на модерна правна регулация и професионални стандарти за професията психолог се срещат помежду си и с политици, администратори, юристи, журналисти и представители на други професионално съсловни и граждански организации.

Освен тези срещи BULGARIAN PSYCHOLOGISTS’ ADVOCACY CAFE ще организира в рамките на 2017 година застъпническа кампания, кръгли маси, работни семинари, прес-конференции, обществени дебати и VIP визити за разговори по значими обществени, съсловни и професионални проблеми и политики и др. мероприятия по приоритет№1 в Плана за дейност на ДПБ – „Подготовка, приемане и прилагане на модерни правно-регулативни рамки и професионални стандарти за дейността на психолозите в България“ (Решение на ОС на ДПБ от 17 декември 2016 г.).

Ако искате да подкрепите тази инициатива като участник, спонсор, доброволец или просто като съмишленик на BGPAC, пишете ни адрес: office@psychology-bg.org

Петата среща на КАФЕ+ в BGPAC  е във вторник, 21.03.2017 година, от 11.00 до 12.30 в Клуб Психология – София, Халбите, ул. Черковна 41 (2 етаж). На срещата ще присъстват представители на ДА,БЪЛГАРИЯ и наши колеги включени в листите за предстоящите Парламентарни избори.

Предварителна регистрация до 24.00 ч. на 20.03.2017 на office@psychology-bg.org За допълнителна информация: д-р Пламен Димитров, 0888429730.

Благодаря за вниманието и времето отделено за това съобщение! Споделете поканата със свои колеги, които биха искали да участват.

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ