За поредна година Дружество на Психолозите в България (ДПБ) и  Българската асоциация по Приложна Психология (БАПП) връчиха годишната си награда за

„Най-добър принос в приложната психология”

1

Всички получени номинации от професионалната общност бяха разгледани от комисия в състав членовете на управителния съвет на  ДПБ и членовете на управителния съвет на  БАПП, както и колеги – водещи професионалисти в други институции.

Единодушно годишната награда за най-добър принос в приложната психология за 2015 година бе присъдена на 

д-р Евгений Генчев

1467445_1399481830292274_634759193_n

Моменти от церемонията по връчването на наградата

Критерии за присъждане на наградата:

  1. Прилагане на високи професионални стандарти в работата си на практикуващ психолог, психиатър и психоаналитик.
  2. Изработване и/или адаптиране на подходи, методики, техники за практическа работа.
  3. Принос в професионалното израстване на свои колеги: обучения, консултации, супервизии.
  4. Налагане на психологическия подход в политиките и практиката на отделни сектори и институции.
  5. Принос в изграждането на добър публичен образ на професията.

Носители на наградата през годините са също: 

Найден Николов, Надя  Стойчева, Николай Николов, Анина Чилева, Пламен Димитров, Димитър Щетински, Александър Пожарлиев , Пламен Калчев, Давид Йерохам, Антоанета Христова, Департамент по психология – Институт за изследване на населението на човека – БАН, Татяна Янчева, Енчо Герганов

23

4OLYMPUS DIGITAL CAMERA

6