ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ
50-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ НА МВР

Уважаеми юбиляри! Скъпи колеги!

Не е случайност, че днес, на вашия празник, сме заедно. Заедно сме, защото ни свързва дълбокото убеждение, че сме психолози, обединени от общото познание, общата вяра, общата мисия. По целия свят психологията преживява бурно развитие, получава все по-високо обществено признание и вашият юбилей е част от този възход. 50 години, отдадени на творчество в името на хората и тяхното благоденствие! Свидетели сме на неуморния труд, който няколко поколения психолози положиха, за да се изгради научният потенциал и авторитетът на Института по психология на МВР. Този успех заслужава признание и уважение.

През годините Дружеството на психолозите винаги е поддържало връзка с колегите от Института, защото сме споделяли общи ценности, защото професионалното ни развитие е било свързано. Затова сега, когато се утвърждава съсловната ни идентичност и ни предстоят нови, отговорни задачи, сме тук, заедно с вас, за да градим с общи усилия бъдещето на психологията в България и да покажем единството и достойнствата на българската психологическа общност пред света.

За съжаление, поради естеството на вашата работа, не всички ваши достижения могат да добият публичността, която заслужават. Но успешните резултати са видими – с малцинствата, с престъпността, с тероризма и най-вече с подбора и обучението на кадрите, които работят в системата на МВР. Тези усилия и тези успехи заслужават висока професионална оценка и обществено признание.

За да отличи вашия принос и заслуги към психологията и общността през тези 50 години на упорит и всеотдаен труд, Българската асоциация по приложна психология и Дружеството на психолозите в Република България връчват на Института по психология на МВР и в негово лице на всички негови служители и поколенията психолози, допринесли за неговите успехи, своята Годишна награда за 2021 година за „Най-добър принос за развитието на психологическата практика в България”.

Приемете нашето признание и пожелания за здраве, личен и институционален напредък и сътрудничество, на което винаги можете да разчитате!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

УС НА ДПРБ; БАПП