На 08. 05. 2020 г. се проведе събрание за учредяване на СЕКЦИЯ ПО ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ към Дружеството на психолозите в Република България.

Мотивите за това са следните:

Значителна част от членовете на Дружеството са ангажирани активно в научно-изследователска и консултативна работа в сферата на трудовата и организационната психология, допринасяйки за развитието на бизнеса и публичната администрация у нас. Този принос би бил значително по-голям, ако те обединят усилията си и участват организирано в по-големи проекти, от които ще има полза както за клиентите и обществото като цяло, така и за развитието на теорията и методиката на научноизследователска работа в тази област на психологията.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СЕКЦИЯ ПО ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ