ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ 

 ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

           ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №7 „ИЗВОРЧЕ” 

        ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №38 „ЯН БИБИЯН” 

                СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ВАРНА

организираха

ТРЕТА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„СТРЕСЪТ В ПРОФЕСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ”

   24-25.03.2012 год. ,гр.Варна

/Гранд хотел „Димят”/

Свалете оттук:

Програма на конференцията

Сборник – Пленарни доклади

Сборник – Доклади по секции

 * * * * *