Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България! Колеги, приятели и партньори! Скъпи студенти по психология!

В периода от 3 до 9 септември 2018 година информационно-комуникационната система на Дружеството на психолозите ще е в годишна профилактика. Това ще ни позволи да оптимизираме работата на Информационния бюлетин, имейл форума и страниците на ДПБ в интернет и социалните мрежи.

Моля, да ни извините за възможните прекъсвания в обслужването им през този период.

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ