Picture1

Публичен регистър на психолозите в България – 2019

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите!

Актуализираният регистър на психолозите в България е публикуван на сайта на Дружеството в интернет (https://bpsmembers.wordpress.com/isco-bgrp/bgrp-2019/) – 15. 04. 2019 г.

Честито на всички редовни членове с актуализирано членство за 2019 г.

Процесът на актуализация на членството за 2019 г., както и приемът на нови членове е отворен и продължава перманентно.

С пожелание за личен напредък и успешна съвместна работа,

УС на Дружеството на психолозите в Р. България

Свалете оттук своето копие от годишната актуализация на

 ПУБЛИЧНИЯТ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 2019 г.

Picture1

office@psychology-bg.org    www.psychology-bg.org

http://BPSMembers.wordpress.com