ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ОТ ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми членове на департамент „Когнитивна наука и психология“!
Скъпи колеги-психолози, студенти и преподаватели!

ОТ ИМЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ
ВИ ЧЕСТИТЯ ЮБИЛЕЯ –
ВАШАТА 30-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА
ДЕПАРТАМЕНТ „КОГНИТИВНА НАУКА И ПСИХОЛОГИЯ“.

През годините департамент „Когнитивна наука и психология“ положи много усилия, измина дълъг път на развитие и утвърждаване като звено на Нов Български Университет. Отличителни белези на департамента са устремеността към модерната наука и преподаване, превръщането му във водеща специалност на НБУ, привлекателна за студентите и даваща солидни знания и професионална перспектива на дипломантите.

Българските психолози с интерес следят научните постижения на колегите си от департамента, възползват се от публикациите им, участват във форумите и събитията, организирани от тях. Вашите усилия не остават незабелязани, вашите постижения са оценени от общността на психолозите на национално равнище. На конгреси, конференции, семинари ние сме заедно с вас, радваме се с вас, готови при необходимост да подадем ръка.

Можете да бъдете уверени, че тази солидарност винаги ще ни води. Затова в деня на вашия юбилей Дружеството на психолозите се присъединява към пожеланията за здраве, творчески успехи и самочувствие, което сте заслужили с труда си.

В настоящия момент психологията в България преживява своята зрялост, за която заслугата е на всички ни. Но предстоят отговорни задачи: европейско признание, регулация на професията. Нека в тази битка бъдем заедно – взаимен коректив и съюзници в мисията на своето поколение психолози. Единни и обединени, за да изградим съсловие от сплотени и талантливи поборници в името на човешкото благоденствие и хуманизма.

От името на Управителния съвет и членовете на  Дружеството на психолозите в Република България ви пожелавам  „Честит юбилей и успех във всичко!”

24. 02. 2022 г.                                                                                                                                                                Проф. дпсн С. Джонев
гр. София                                                                                                                                                                       Председател на УС на ДПРБ