Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България!

Колеги, приятели и партньори!

На 15 и 16 февруари в София ще се проведе Европейската конференция „Investing in people – the way forward“.

Конференцията, в рамките на Българското Европредседателство, ще отбележи и 60-та годишнина на Европейския социален фонд и ще дискутира развитието му в бъдеще.

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ, е поканен за участие и представяне на становището и предложенията на българските психолози .

Моля, запознайте се с програмата на конференцията и изпращайте предложенията си на д-р Пламен Димитров на адрес pldimitrov@hotmail.com до 13.02.2018 г.

Подробности за конференцията:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=325&eventsId=1287&furtherEvents=yes