За поредна година Дружество на Психолозите в България (ДПБ)

и  Българската асоциация по Приложна Психология (БАПП)

връчиха 

Годишната си награда за
„Най-добър принос в приложната психология” – 2017

Единодушно годишната награда за най-добър принос в приложната психология за 2017 година бе присъдена на проф. дпсн Сава Джонев, зам.председател на УС на ДПБ и председател на Организационния комитет на Осмия национален конгрес по психология, София, 3-5 ноември 2017 година. 

ДОКЛАД НА ПРОФ.ДПСН САВА ДЖОНЕВ ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА ОСМИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ

            
Моменти от церемонията по връчването на наградата – 5 ноември 2017

Критерии за присъждане на наградата:

Прилагане на високи професионални стандарти в работата си на практикуващ психолог.

Изработване и/или адаптиране на подходи, методики, техники за практическа работа.

Принос в професионалното израстване на свои колеги: обучения, консултации, супервизия.

Налагане на психологическия подход в политиките и практиката на отделни сектори и институции.

Принос в изграждането на добър публичен образ на професията.

Носители на наградата през годините са също: 
Найден Николов, Надя  Стойчева, Николай Николов, Анина Чилева, Пламен Димитров, Димитър Щетински, Александър Пожарлиев , Пламен Калчев, Давид Йерохам, Антоанета Христова, Департамент по психология – Институт за изследване на населението на човека – БАН, Татяна Янчева, Енчо Герганов, д-р Евгени Генчев, д-р Николай Колев.