Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,

колеги и приятели!

Вчера, 7.12.2016 г. Сенатът на САЩ прие ново модерно законодателство за психичното здраве, за което американските психолози неуморно лобираха през последните години.
Днес, 8.12.2016 година, аз ви каня да започнем още по-активна застъпническа  кампания за приемането през 2017-та година на модерно законодателство за психичното  здраве, за регулацията на професиите психолог и психотерапевт в Република България, което да ни приближава към добрите практики.
Това е личното ми предложение за приоритет No. 1 в Плана за дейност на ДПБ за 2017-та година, който ще обсъждаме и приемем на Годишното общо събрание на Дружеството на психолозите в България на 17.12.2016 г. Изпратете ни и своите предложения и елате на събранието!
https://www.facebook.com/events/1170402576389299/
Хайде да ги стигаме вече тези американци!
д-р Пламен Димитров, председател на УС на Дружеството на психолозите в България
Вижте за какво става дума  – http://www.apa.org/news/press/releases/2016/12/cures-act.aspx