Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България!  Колеги, приятели и партньори! Скъпи студенти по психология!

Днес, 1 юли 2018 година, имам очакваното от мен с години удоволствие да ви информирам, че в петък (29.06.2018 година) в Народното събрание на Република България беше внесен за обсъждане и приемане Законопроекта за съсловната организация и дейността на психолозите в България, изготвен от работната група към Националната информационно-застъпническа кампания на ДПБ „За модерна Европейска регулация на професията ПСИХОЛОГ в Република България“(2005-2018), с участието на народни представители и правни експерти от различни политически формации в и извън Парламента.

Признателност за народните представители, които се присъединиха към вносителите на проектозакона.

С това навлизаме в нов – реално закононодателен, – етап от кампанията ни, което ми дава основание да ви призова да:

– се присъедините към кампанията за подкрепа на Законопроекта като пишете на своя народен представител и познатите ви политически и държавни дейци с призив да подкрепят внесения законопроект и да ускорят приемането му;

– да се присъедините до 30.08.2018 г. към Корпуса от доброволци към Националната информационно-застъпническа кампания на ДПБ „За модерна Европейска регулация на професията ПСИХОЛОГ в Република България“(2005-2018).

Моля, желаещите да подкрепят екипа, който работи в тази фаза на кампанията за приемането на закона, да се свържат при първа възможност с мен на тел. 0888429730 office@psychology-bg.org

На добър час на Законопроекта, колеги!

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ
София, 1 юли 2018 година

Подробности за законопроекта в страницата на Народното събрание:
http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78147/

Подробности за Националната информационно застъпническа кампания „За модерна Европейска регулация на професията психолог в Република България“(2005-2018):

https://psychological.wordpress.com/advocacy4psychology/

Открита дискусия „КОГА ЕДНА ПРОФЕСИЯ Е ПРОФЕСИЯ?“

Становище по Законопроекта на УС на ДПБ